वडा नं. १

महाराजगंज नगरपालिकाको वडा नं. १ को कार्यालय महाराजगंज नगरपालिकाको परिसरमा रहेको छ | यस वडा भित्र ९ वटा गाउँहरु छन्  जसको नाम क्रमशः महाराजगंज, सानो पिपरी, ठुलो पिपरी, डेरवा, औरहवा, पचेहरी, बगहिया, चमरसठ र पल्टा रहेको छ |