FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
नगरपालिकाको आर्थिक ऐन  ७५/७६ 08/24/2018 - 12:45 PDF icon ARTHIK AIN.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका ७५/७६ 08/24/2018 - 12:34 PDF icon उपभोक्ता समितिको गठन.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 07/09/2018 - 16:01 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि final.pdf
जन्मको सूचना फारम ७४/७५ 04/19/2018 - 13:08 PDF icon जन्मको सूचना फारम
मृत्यु सूचना फारम ७४/७५ 04/19/2018 - 13:01 PDF icon मृत्यु सूचना फारम
सम्बन्ध बिच्छेदको सूचना फारम ७४/७५ 04/19/2018 - 12:58 PDF icon सम्बन्ध बिच्छेदको सूचना फारम
बसाई सराईको सूचना फारम ७४/७५ 04/19/2018 - 12:46 PDF icon बसाई सराईको सूचना फारम
विवाह सूचना फारम ७४/७५ 04/19/2018 - 12:42 PDF icon विवाह सूचना फारम
मालपोत कर ७४/७५ 04/17/2018 - 16:09 PDF icon मालपोत कर
घर जग्गा बहाल कर ७४/७५ 04/17/2018 - 16:05 PDF icon घर जग्गा बहाल कर

Pages

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७