FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:48 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:47 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि, २०७४.pdf
नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:46 PDF icon नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf
नगरपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:45 PDF icon नगरपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:44 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:43 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:42 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:41 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४.pdf
आर्थिक ऐन महाराजगन्ज नगरपालिका, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:40 PDF icon आर्थिक ऐन महाराजगन्ज नगरपालिका, २०७४.pdf
प्रमुख प्रशासकीय कार्यविधि ७५/७६ 08/24/2018 - 14:38 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि.pdf

Pages

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७