FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:44 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:43 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:42 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:41 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४.pdf
आर्थिक ऐन महाराजगन्ज नगरपालिका, २०७४ ७६/७७ 11/24/2019 - 10:40 PDF icon आर्थिक ऐन महाराजगन्ज नगरपालिका, २०७४.pdf
प्रमुख प्रशासकीय कार्यविधि ७५/७६ 08/24/2018 - 14:38 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि.pdf
महाराजगन्ज नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 08/24/2018 - 13:20 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 08/24/2018 - 12:49 PDF icon महाराजगन्ज नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक ऐन  ७५/७६ 08/24/2018 - 12:45 PDF icon ARTHIK AIN.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका ७५/७६ 08/24/2018 - 12:34 PDF icon उपभोक्ता समितिको गठन.pdf

Pages

वडाध्यक्षहरु

शिवप्रसाद बनिया              वडा नं. १
मो हुसेन धुनिया                वडा नं. २
नैन दास मुराउ                  वडा नं. ३
शुशिल कुमार चौधरी         वडा नं. ४
छेदी प्रसाद कुर्मी               वडा नं. ५
हेमन्त कुमार चौधरी          वडा नं. ६
अब्दुल समद मुसलमान     वडा नं. ७
योगेन्द्र कुमार केसी           वडा नं. ८
उदयराज कुर्मी                  वडा नं. ९
शैलेन्द्र कुमार चौधरी         वडा नं. १०
जगदीश प्रसाद तिवारी      वडा नं. ११