FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
शिक्षा ऐन, २०७६ ७८/७९ 06/01/2022 - 11:31 PDF icon शिक्षा ऐन २०७६.pdf
टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ 06/01/2022 - 11:25 PDF icon टोल विकास संस्था.pdf
कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६ ७८/७९ 06/01/2022 - 10:32 PDF icon प्रोत्साहन.pdf
स्थानीय तह कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/01/2022 - 10:28 PDF icon कर्मचारी समायोजन.pdf
आय-व्यय विवरण २०७८।७९ प्रथम चौमासिक ७८/७९ 01/30/2022 - 11:19 PDF icon आय व्यय २०७८।७९ प्रथम चौमासिक.pdf
आय व्यय विवरण २०७७.७८ ७७/७८ 01/30/2022 - 11:17 PDF icon आय-व्यय २०७७।७८.pdf
नगर शिक्षा नियमावली २०७८ ७८/७९ 10/24/2021 - 16:25 PDF icon महाराजगन्ज नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७८.pdf
आ.व. २०७६।७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ 07/21/2021 - 10:56 PDF icon प्रतिवेदन ७६।७७.pdf
आ.व. २०७७।७८ को चौमासिक प्रगति विवरण ७७/७८ 12/04/2020 - 16:21
सेवा करारामा लिने सम्बन्धी दरखास्त फारम ७७/७८ 09/16/2020 - 13:19 PDF icon सेवा करारामा लिने सम्बन्धी दरखास्त फारम, PDF icon सेवा करारामा लिने सम्बन्धी दरखास्त फारम

Pages

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७