FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर शिक्षा नियमावली २०७८ ७८/७९ 10/24/2021 - 16:25 PDF icon महाराजगन्ज नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७८.pdf
प्रमुख प्रशासकीय कार्यविधि ७५/७६ 08/24/2018 - 14:38 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि.pdf
महाराजगन्ज नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 08/24/2018 - 13:20 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 08/24/2018 - 12:49 PDF icon महाराजगन्ज नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक ऐन  ७५/७६ 08/24/2018 - 12:45 PDF icon ARTHIK AIN.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका ७५/७६ 08/24/2018 - 12:34 PDF icon उपभोक्ता समितिको गठन.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 07/09/2018 - 16:01 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि final.pdf
शिक्षा नियमावली ७४/७५ 04/17/2018 - 14:46 PDF icon शिक्षा नियमावली
नगर सभा सन्चालन कार्यविधि ७४/७५ 04/17/2018 - 14:43 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि.pdf
नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 03/19/2018 - 15:38 PDF icon नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली

Pages

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७