FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन महाराजगन्ज नगरपालिका,२०७६ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:52 PDF icon आर्थिक ऐन महाराजगन्ज नगरपालिका,२०७६.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:31 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५.pdf
वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि , २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:30 PDF icon वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि , २०७५.pdf
बाल समूह गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:29 PDF icon बाल समूह गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:28 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:25 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:24 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:23 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:22 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:21 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf

Pages

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७