FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
नगर शिक्षा नियमावली २०७८ ७८/७९ 10/24/2021 - 16:25 PDF icon महाराजगन्ज नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७८.pdf
आ.व. २०७६।७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ 07/21/2021 - 10:56 PDF icon प्रतिवेदन ७६।७७.pdf
आ.व. २०७७।७८ को चौमासिक प्रगति विवरण ७७/७८ 12/04/2020 - 16:21
सेवा करारामा लिने सम्बन्धी दरखास्त फारम ७७/७८ 09/16/2020 - 13:19 PDF icon सेवा करारामा लिने सम्बन्धी दरखास्त फारम, PDF icon सेवा करारामा लिने सम्बन्धी दरखास्त फारम
आर्थिक ऐन महाराजगन्ज नगरपालिका,२०७६ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:52 PDF icon आर्थिक ऐन महाराजगन्ज नगरपालिका,२०७६.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:31 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५.pdf
वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि , २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:30 PDF icon वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि , २०७५.pdf
बाल समूह गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:29 PDF icon बाल समूह गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:28 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 11/24/2019 - 11:25 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७