FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 07/09/2018 - 16:01 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि final.pdf
जन्मको सूचना फारम ७४/७५ 04/19/2018 - 13:08 PDF icon जन्मको सूचना फारम
मृत्यु सूचना फारम ७४/७५ 04/19/2018 - 13:01 PDF icon मृत्यु सूचना फारम
सम्बन्ध बिच्छेदको सूचना फारम ७४/७५ 04/19/2018 - 12:58 PDF icon सम्बन्ध बिच्छेदको सूचना फारम
बसाई सराईको सूचना फारम ७४/७५ 04/19/2018 - 12:46 PDF icon बसाई सराईको सूचना फारम
विवाह सूचना फारम ७४/७५ 04/19/2018 - 12:42 PDF icon विवाह सूचना फारम
मालपोत कर ७४/७५ 04/17/2018 - 16:09 PDF icon मालपोत कर
घर जग्गा बहाल कर ७४/७५ 04/17/2018 - 16:05 PDF icon घर जग्गा बहाल कर
घरजग्गा कर ७४/७५ 04/17/2018 - 16:02 PDF icon घरजग्गा कर
व्यवसाय कर ७४/७५ 04/17/2018 - 15:46 PDF icon व्यवसाय कर.pdf

Pages

वडाध्यक्षहरु

शिवप्रसाद बनिया              वडा नं. १
मो हुसेन धुनिया                वडा नं. २
नैन दास मुराउ                  वडा नं. ३
शुशिल कुमार चौधरी         वडा नं. ४
छेदी प्रसाद कुर्मी               वडा नं. ५
हेमन्त कुमार चौधरी          वडा नं. ६
अब्दुल समद मुसलमान     वडा नं. ७
योगेन्द्र कुमार केसी           वडा नं. ८
उदयराज कुर्मी                  वडा नं. ९
शैलेन्द्र कुमार चौधरी         वडा नं. १०
जगदीश प्रसाद तिवारी      वडा नं. ११