FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०८९।८०को प्रथम चौमासिक आय व्यय ७९-८० 01/08/2024 - 22:07 PDF icon आय व्यय चौमासिक.pdf
आ.व. २०७९।८० को बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन ७९-८० 01/04/2024 - 19:49 PDF icon बार्षिक समिक्षा २०७९।८०(1).pdf
आ.व. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ 01/04/2024 - 11:28 PDF icon देस्रो त्रैमासिक भरपाई प्रतिवेदन २०८०-८१.pdf
आ.व. २०८०।८१ को रातो किताब ८०/८१ 12/24/2023 - 10:54 PDF icon maharajjung inner page 205081-2.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेसिकरण परिक्षण प्रतिवेदन २०७९ ८०/८१ 11/08/2023 - 09:24 PDF icon Maharajganj Final Report PDF 2079.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेसिकरण परिक्षण प्रतिवेदन २०७८ ७९-८० 11/08/2023 - 09:23 PDF icon GESI Audit Maharajgunj Municipality 2078.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना ७९-८० 11/08/2023 - 09:18 PDF icon RIAP Final (राजश्व सुधार कार्ययोजना).pdf
आवधिक योजना अन्तिम मस्यौदा ७९-८० 11/08/2023 - 09:08 PDF icon अन्तिम-मस्यौदा-महाराजगंज नगरपालिका .pdf
आ.व. २०७९।८० को कार्तिक महिनाको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको ७९-८० 01/10/2023 - 18:39 PDF icon आय व्यय मासिक.pdf
अन्तिम लेखा परिक्षण, २०७९ ७९-८० 01/10/2023 - 13:54 PDF icon मलेप प्रतिवेदन website.pdf

Pages

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७