FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९।८० आर्थिक ऐन ७९-८० 09/27/2022 - 15:22 PDF icon आर्थिक ऐन आ.व. २०७९।८० .pdf
आ.व. २०७९।८० आय-व्यय विवरण ७९-८० 09/27/2022 - 15:08 PDF icon आय व्यय विविरण.pdf
आ.व. २०७८।७९ चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० 09/21/2022 - 16:25 PDF icon ssp.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ 07/13/2022 - 16:29 PDF icon भरपाई प्रतिवेदन १_3.pdf, PDF icon भरपाई प्रतिवेदन २_4.pdf
नगरपालिका वडापत्र ७८/७९ 06/09/2022 - 12:46 PDF icon वडापत्र.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/02/2022 - 17:44 PDF icon biniyojan ain. 2078_53-96_compressed (1).pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ ७८/७९ 06/02/2022 - 17:27 PDF icon biniyojan ain 2077.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/01/2022 - 17:24 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ ७८/७९ 06/01/2022 - 17:23 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
स्वयं सेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७८/७९ 06/01/2022 - 13:03 PDF icon 9 स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि 075 खालि.pdf

Pages