FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९।८० को कार्तिक महिनाको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको ७९-८० 01/10/2023 - 18:39 PDF icon आय व्यय मासिक.pdf
अन्तिम लेखा परिक्षण, २०७९ ७९-८० 01/10/2023 - 13:54 PDF icon मलेप प्रतिवेदन website.pdf
वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन सार्वनजिक गरिएको ७८/७९ 01/03/2023 - 14:10 PDF icon महाराजगंज बार्षिक समिक्षा 78.79.pdf
आ.व. २०७९।८० आर्थिक ऐन ७९-८० 09/27/2022 - 15:22 PDF icon आर्थिक ऐन आ.व. २०७९।८० .pdf
आ.व. २०७९।८० आय-व्यय विवरण ७९-८० 09/27/2022 - 15:08 PDF icon आय व्यय विविरण.pdf
आ.व. २०७८।७९ चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० 09/21/2022 - 16:25 PDF icon ssp.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ 07/13/2022 - 16:29 PDF icon भरपाई प्रतिवेदन १_3.pdf, PDF icon भरपाई प्रतिवेदन २_4.pdf
नगरपालिका वडापत्र ७८/७९ 06/09/2022 - 12:46 PDF icon वडापत्र.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/02/2022 - 17:44 PDF icon biniyojan ain. 2078_53-96_compressed (1).pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ ७८/७९ 06/02/2022 - 17:27 PDF icon biniyojan ain 2077.pdf

Pages

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७