FAQs Complain Problems

वडा नं. १

महाराजगंज नगरपालिकाको वडा नं. १ को कार्यालय महाराजगंज नगरपालिकाको परिसरमा रहेको छ | यस वडा भित्र ९ वटा गाउँहरु छन्  जसको नाम क्रमशः महाराजगंज, सानो पिपरी, ठुलो पिपरी, डेरवा, औरहवा, पचेहरी, बगहिया, चमरसठ र पल्टा रहेको छ ।

प्रमोद कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष १ ९८४७०३८०२१
कलीमुन निशा महिला सदस्य १ ९८०४४११४६९
फुलमती खटिक दलित महिला सदस्य १ ९८२१०२४६७५
मनव्वर धुनिया सदस्य १ ९८०४४६४८७७
राजेन्द्र कुर्मी सदस्य १ ९८१५४४८०२२

Ward Contact Number: 
9847038021

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७