FAQs Complain Problems

वडा नं. २

वडा नं. २, गैडहवा

महाराजगंज नगरपालिका वडा न. २ को कार्यालय गैडहवामा रहेको छ| यस वडा भित्र  ७ वटा गाउँहरु छन् जसको नाम क्रमसः गैडहवा (सानो), गैडहवा (ठूलो), उनवलिया (सानो), उनवलिया (ठूलो), बरगदा, पडरिया (सानो),पडरिया (ठूलो) रहेको छ|