FAQs Complain Problems

वडा नं. १०

वडा नं. १०, हरदौना

महाराजगंज नगरपालिकाको वडा नं. १० को कार्यालय हरदौनामा रहेको छ | यस वडामा ५ वटा गाउँहरु छन् जसको नाम क्रमसः हरदौना, करैलिया, अल्गी, मुजहनी, र मुजहना रहेको छ |