FAQs Complain Problems

वडा नं. ६

महाराजगंज नगरपालिका वडा न. ६  को कार्यालय भलवारी मा रहेको छ| यस वडा भित्र  ६ वटा गाउँहरु छन् जसको नाम क्रमसः ठूलो भलवारी, सानो भलवारी, ठूलो बुटहनिया, सानो बुटहनिया, जिगना, र सुरहनिया रहेको छ |