FAQs Complain Problems

वडा नं. १

महाराजगंज नगरपालिकाको वडा नं. १ को कार्यालय महाराजगंज नगरपालिकाको परिसरमा रहेको छ | यस वडा भित्र ९ वटा गाउँहरु छन्  जसको नाम क्रमशः महाराजगंज, सानो पिपरी, ठुलो पिपरी, डेरवा, औरहवा, पचेहरी, बगहिया, चमरसठ र पल्टा रहेको छ ।

प्रमोद कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष १ ९८४७०३८०२१
कलीमुन निशा महिला सदस्य १ ९८०४४११४६९
फुलमती खटिक दलित महिला सदस्य १ ९८२१०२४६७५
मनव्वर धुनिया सदस्य १ ९८०४४६४८७७
राजेन्द्र कुर्मी सदस्य १ ९८१५४४८०२२

Ward Contact Number: 
9847038021