FAQs Complain Problems

वडा नं. ५

महाराजगंज नगरपालिका वडा न. ५ को कार्यालय उदयपुर मा रहेको छ | यस वडा भित्र  ११ वटा गाउँहरु छन् जसको नाम क्रमसः दुदुरा, मधवानगर (चमरडीहवा), पण्डित डीहवा, कंचनपुर, इटरोल, खडैचा, उदयपुर सानो, उदयपुर ठूलो, सिर्सिया, सिसवा, र बन्जरिया रहेको छ |