FAQs Complain Problems

वडा नं. ७

महाराजगंज नगरपालिका वडा न. ७ को कार्यालय कुशहवा मा रहेको छ| यस वडा भित्र  ७ वटा गाउँहरु छन् जसको नाम क्रमसः कुशहवा, सतभरा, लेंगडा, गगौडा, गगौंडी, बढनी, र अल्गा रहेको छ |