FAQs Complain Problems

वडा नं. ९

वडा नं. ९, सिसवा

महाराजगंज नगरपालिका वडा नं. ९ को कार्यालय मा रहेको छ| यस वडा भित्र १० वटा गाउँहरु छन् जसको नाम क्रमसः सेमरहना, सेमरी, सिसवा, तेनुई, तेनुवा, शिवभारी (सानो), शिवभारी (ठूलो), भानपुर, औरहवा, र जीतपुर रहेको छ|

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७