FAQs Complain Problems

वडा नं. ९

वडा नं. ९, सिसवा

महाराजगंज नगरपालिका वडा नं. ९ को कार्यालय मा रहेको छ| यस वडा भित्र १० वटा गाउँहरु छन् जसको नाम क्रमसः सेमरहना, सेमरी, सिसवा, तेनुई, तेनुवा, शिवभारी (सानो), शिवभारी (ठूलो), भानपुर, औरहवा, र जीतपुर रहेको छ|