FAQs Complain Problems

वडा नं. ११

वडा नं. ११, बढेगाव -

महाराजगंज नगरपालिकाको वडा नं. ११ को कार्यालय बढेगाव मा रहेको छ | यस वडा भित्र १० वटा गाउँहरु छन्  जसको नाम क्रमशः बलारमवापुर, विजयनगर, प्रभातनगर, बढेगाव, गोलहिपुर, ताकदिरपुर, प्रभातनगर (बघुवा) रमवापुर (चोहट्टा), शंकरपुर र वनगाई रहेको छ |

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७