FAQs Complain Problems

वडा नं. ४

महाराजगंज नगरपालिका वडा न. ४ को कार्यालय शुकुल बरईपुर मा रहेको छ| यस वडा भित्र  ८ वटा गाउँहरु छन् जसको नाम क्रमसः राजपुर, रेहनिया बरईपुर, शुकुल बरईपुर, बसहवा बरईपुर, बरगदहवा बरईपुर, नन्महरा, भगवानपुर, महुवा रहेको छ |